Simulering av marine operasjoner og systemer
FhSim
Utdyp

Egenskaper

FhSim er en applikasjonsplattform for numerisk simulering i tidsdomenen med fokus på marine system.

Rask utvikling

FhSim tilbyr en felles simuleringsplatform hvor modeller kan deles og kombineres på flere forskjellige måter. Det gjør det veldig enkelt å gjenbruke modeller, ta vare på prosjektresultater og redusere utviklingstid.

Unikt modellbibliotek

FhSim tilbyr et stort utvalg av matematiske systemer, for eksempel skip, trålnetter og tråldører, tauer, bøyer, vinsjer og anker.

Fleksibilitet

FhSim kan kjøres i Windows eller Linux, både enkeltstående eller som API. FhSim kan kobles mot MATLAB/Simulink, og kjøres via Java (JNI).

Høy nøyaktighet

FhSim sine modeller blir kontinuerlig validert mot resultater fra eksperimenter gjennom prosjekter som bruker FhSim.

3D visualisering

FhSim tilbyr 3D visualisering til utvikling, demonstrering og presentasjon av resultater. FhSim kan også kjøres uten visualisering for å oppnå maksimal ytelse.

Forskning & utdanning

FhSim brukes for å estimere respons av fysikalske systemer og for å undersøke og sammenligne forskjellige komponentdesigner.

Industri & trening

FhSim brukes til overvåking (tilstandsestimering), kontrollsystemer (MPC), operasjonell beslutningsstøtte og design av utstyr.

Bruksområder

FhSim brukes til forskning og utdanning, og i industri og simulatorer. Her er et utvalg av tidligere prosjekter basert på FhSim.

Sea cage

Fullskalamerd i røff sjø

Bunntråling

Simulering av et bunntrålingsystem

Fartøy og merd

Typisk havbruksoperasjon

Stampedemping ved hjelp av foil

Finne optimal foil design og plassering for å dempe stampbevegelse

Havbruksanlegg

Simulering av et havbruksanlegg med mange merder


Fastkjøring i offshore rørledning

Evaluering av sannsynligheten for at tråldører setter seg fast i offshore rørledninger.

Tilstandsestimering

Avhjelpe dårlige målinger ved hjelp av tilstandsestimering.

Kollisjon mellom trål og fortøyning

Analyse av hvilken skade en trål kan gjøre på en fortøyning.

Strukturer i oppbrutt is

Simulering hvordan strukturer interagerer med oppbrutt is.

Kom i gang

Kom i gang med FhSim gjennom disse enkle stegene.

 • Lisensiering

  FhSim kan brukes med forskjellige lisenser. Ikke kommersiell bruk er gratis dersom ikke FhSim blir integrert i egen programvare. FhSim basispakke kan brukes gratis, også til kommersielle formål.
  Utdyp!

 • Installer FhSim

  FhSim bygges for flere operativsystem. Dette inkluderer Windows 7, Windows 10, Debian Jessie og Debian Stretch, med støtte for Visual Studio 14, Visual Studio 15, GCC 4.9, GCC 6.3 and clang 5.0.
  Utdyp!

 • Bruk eksisterende modeller

  Siden modeller i FhSim typisk er ganske høynivå, er det enkelt å sette sammen nye simuleringer basert på disse.
  Utdyp!

 • Utvikl nye modeller

  Nye modeller utvikles typisk i C++, men alle språk som kan kalles fra C eller som kan bygge dll'er kan brukes.
  Utdyp!

 • Integrer FhSim i egne applikasjoner

  FhSim simuleringer kan enkelt integreres med egne applikasjoner, for eksempel via dll, FMI, JNI, Matlab, Simulink.
  Utdyp!

Støtte & Gruppe

Hils på folk som står bak FhSim i SINTEF Ocean.

Stian Skjong

Energisystemer, tilstandsestimering og kontroll

Biao Su

Havbrukssystemer, is-struktur interaksjoner

Karl-Johan Reite

FhSim kjerne, notstrukturer, trål

Joakim Haugen

FhSim kjerne, notstrukturer, trål

Andrei Tsarau

Havbruksmerder, sjøbelastninger, hydrodynamikk

Har du noe spørsmål? Trenger du hjelp? Lurer du på hvordan du kan bruke FhSim i prosjektet ditt for å oppnå målene dine? Da er det bare å ta kontakt med oss!